Toegang tot de hoofdinhoud

Financiële steun voor de huurder

Als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen van de huurder, dan kan deze laatste in aanmerking komen voor steun bij de huur … op voorwaarde dat hij voldoet aan bepaalde specifieke criteria.

Financiële steun voor de huurder in België

De huurder kan premies en financiële steun krijgen om zijn huur te betalen als hij onvoldoende inkomsten heeft. De voorwaarden voor de toekenning van die steun zijn heel duidelijk en verschillen van gewest tot gewest. Zo is er bijvoorbeeld: 
 • de financiële steun die wordt toegekend aan de huurder die van een ongezonde en overbevolkte woning naar een gezonde woning trekt;
 • de financiële steun die wordt toegekend aan een gehandicapte huurder die een niet-aangepaste woning verlaat.
De steun en toelagen die aan de huurder worden betaald vallen onder de bevoegdheid van de gewesten

De financiële steun aan de huurder verschilt naargelang het gewest 

De financiële steun bij huur in Wallonië 

ADeL (Allocation de Déménagement et de Loyer) voorziet financiële steun voor de huurder, toegekend door het Waals Gewest. De huurder moet zich wenden tot het Departement Huisvesting van het Waals Gewest om de volgende toelagen aan te vragen. 
 1. De verhuistoelage: de toelage bedraagt minstens 400 Euro.
 2. De huurtoelage waarvan de huurder kan genieten als hij een ongezonde woning verlaat of als hij dakloos is. Het gaat om een bedrag van zo’n 100 Euro per maand dat, naargelang de situatie, hoger of lager kan uitvallen.
Deze steun wordt toegekend volgens de inkomsten, de criteria van de gehuurde woning en de verbintenissen van de begunstigde. Meer informatie kan u vinden op de site van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van het Waals Gewest.

De financiële steun aan de huurder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent drie belangrijke toelagen toe.
 1. De herhuisvestingstoelage: deze hulp is te vergelijken met ADeL in Wallonië.
 2. De huurtoelage voor kandidaat-huurders die zijn ingeschreven op de lijsten voor een sociale woning. Enkel personen met onvoldoende inkomsten en die een brief hebben ontvangen van de Directie der Huisvesting komen hiervoor in aanmerking.
 3. De huurtoelage voor personen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan.

Er bestaan nog andere vormen van bijstand waarvan de volgende twee, slechts weinig gekend, worden toegekend door het huisvestingsfonds:

 • de gewestelijke lening voor de huurwaarborg, de huurder kan dan tot 90% van het bedrag van de huurwaarborg lenen;
 • de vermindering van de onroerende voorheffing bestemd voor de huurder en de eigenaars volgens welbepaalde criteria. 
Voor meer details en een volledige opsomming van de bijstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u terecht op het Gewestelijk huisvestingsportaal.

De financiële steun aan de huurder in het Vlaams Gewest 

De begunstigden van de bijstand bij de huisvesting zijn: 
 • de personen die een ongezonde of niet-aangepaste woning verlaten voor een gezonde woning;
 • de daklozen;
 • de gezinnen waarvan het inkomen niet meer bedraagt dan 16 880 Euro verhoogd met een bedrag van 1510 Euro per persoon ten laste;
 • de huurders die een minimumhuur van 570 Euro huur betalen verhoogd met een bedrag van 71,25 Euro per persoon ten laste (57 Euro in sommige gemeenten);
De Woonwinkel en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) helpen om de rechten te bepalen in functie van de specifieke noden van de huurder.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn