Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Vraag om toelating aan de verhuurder om verbeteringswerken uit te voeren

De huurder kan slechts werken uitvoeren in het gehuurde goed na voorafgaandelijke toestemming door de eigenaar.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Verzoek tot toestemming om verbeteringswerken uit te voeren:

Aangetekend met ontvangstbevestiging


Mevrouw, Mijnheer

 

Ik verwijs naar ons huurcontract getekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed, gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres].

Ik wens u te laten weten dat ik veranderingswerken zou willen uitvoeren in de woning. De werken die ik wens uit te voeren zijn de volgende: [Op een duidelijke manier de werken die u van plan bent uit te voeren opsommen en die een wijziging aanbrengen aan de woning, zoals bijvoorbeeld: het leggen van parket, het weghalen van een tussenwand of het doorboren van een venster.

 

Ik vraag u om me, overeenkomstig de bepalingen van ons huurcontract, de toelating te geven voor de uitvoering van die werken. Die werken zullen bij afloop van het huurcontract definitief zijn verworven maar u kan me, als gevolg van deze toelating, niet vragen om de plaats terug te brengen in de oorspronkelijke staat zoals deze staat beschreven in de plaatsbeschrijving bij aanvang. We zouden in dit opzicht en overeenkomstig het artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek een aanhangsel bij de kostenstaat kunnen opmaken om akte te nemen van de veranderingswerken.

 

In afwachting van uw gunstig antwoord verzoek ik u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn