Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Plaatsbeschrijving – Inventaris meubilair

De gemeubileerde verhuring vereist een gedetailleerde inventaris van het meubilair. Dit inventarismodel laat de verhuurder en de huurder toe om een inventaris van het meubilair en van de staat ervan op te stellen. Deze is een onderdeel van de plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving – Inventaris van het meubilair
Plaatsbeschrijving op tegenspraak

 

Plaatsbeschrijving bij aankomst: …. /…. /……                        Plaatsbeschrijving bij vertrek: …. /…. /……

 

 

Naam en voornaam van de eigenaars verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger: ..............................................

..................................................................................................................................................

Naam en voornaam van de huurder(s):  ..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Adres van het goed: ..............................................................................................................................................................

 

Kamers

Beschrijving van het meubilair

Staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding «Gelezen en goedgekeurd»

 

De verhuurder(s) of zijn (hun) gemachtigde(n)

 Datum:

  

Handtekening(en):

 

 

 

 

De huurder(s)

 Datum:

  

Handtekening(en):

 

 

                                        

 

 

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn