Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Plaatsbeschrijving – Gemeubileerde verhuring

Dit model van plaatsbeschrijving heeft betrekking op gemeubileerde verhuring. Deze moet worden ingevuld in aanwezigheid van de verhuurder en de huurder en moet bij het huurcontract worden gevoegd.
Indien u uw huurcontract opstelt met onze assistent voor het opstellen dan zal er onmiddellijk een formulier van de plaatsbeschrijving op maat bij uw huurcontract worden gevoegd.

Plaatsbeschrijving

Gemeubileerde verhuring

 

TUSSEN :[zoveel paragrafen als er verhuurders zijn voorzien] 

 

[Indien de verhuurder een particulier is]

Aanspreektitel …………………………………… [[de twee eerste voornamen en de naam]

Geboren op ……………………………in ……………………………………

Woonachtig in …………………………………………………………………………………………..

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………


[Indien de verhuurder een vennootschap is]

Naam van de vennootschap: ……………………………………

Vennootschap geregistreerd onder het ondernemingsnummer ……………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………………………

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………

 

 

[indien meerdere verhuurders, de volgende vermelding toevoegen]Hoofdelijk en ondeelbaar gehouden,

 

Hierna genaamd « de Verhuurder »

 

hier vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………,

handelend in de hoedanigheid van Lasthebber, en bij gebreke zich sterk makend,

 

 

 

EN :        [zoveel paragrafen toevoegen als er Huurders zijn]

 

Aanspreektitel …………………………………… [[de twee eerste voornamen en de naam]

Geboren op ……………………………in ……………………………………

Burgerlijke staat :…………………………..

Woonachtig in …………………………………………………………………………………………..

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………

 

[indien meerdere huurders, deze toevoegen met hiernavolgende vermelding :]

Hoofdelijk en ondeelbaar gehouden

 

Hierna genaamd « de Huurder »


De partijen verklaren een huurovereenkomst te hebben getekend op [Datum]………………………………….. …………………. in  …………………………… voor de huur van een onroerend goed gelegen te [Adres] …………………………………………………...

 

Overeenkomstig artikel 1730 e.v. van het BW, zijn partijen akkoord om over te gaan tot het opstellen van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, op tegenspraak en met gedeelde kosten. In deze zin is de aanwezigheid van beide partijen of hun gemachtigde verplicht. De eventuele kosten van deze plaatsbeschrijving zijn voor de helft ten laste van elke partij.

 

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgesteld op gemeenschappelijke kosten vooraleer de Huurder zijn intrek neemt in het goed / tijdens de eerste maand van bezetting.

De partijen komen overeen:

·         om de plaatsbeschrijving tussen hen op te stellen.

·         de volgende deskundige te benoemen: ……………………………………………………..

·         de volgende deskundigen te benoemen (Elke partij draagt de kosten van haar eigen deskundige):

o   Deskundig van de verhuurder: ……………………………………………………..

o   Deskundig van de huurder: ……………………………………………………...

 

De partijen hebben kennis genomen van artikel 1730 § 2 van het BW en meerbepaald van het feit dat "indien aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht aan het gehuurde goed nadat de plaatsbeschrijving werd opgesteld, elke partij kan eisen dat een wijziging van de plaatsbeschrijving tegenstrijdig worden opgesteld en dit op gemeenschappelijke kosten”.

 

Het plaatsbeschrijvingsformulier hieronder is een inventaris van alle kamers en delen van het gehuurde goed, zoals u het hebt opgesteld in de huurovereenkomst. U hebt de mogelijkheid om handmatig een kamer of extra deelruimte toe te voegen, die is vereist voor de opstelling van een volledige, gedetailleerde en uitgebreide plaatsbeschrijving.

Volledigheidshalve, moeten de beschrijving en de exacte toestand van ruimtes en delen vermeld worden, evenals wat zich in deze kamers bevindt en toebehoort aan de verhuurder.

 

Registratie

 

Deze plaatsbeschrijving (en in voorkomend geval zijn aanhangsels) maken integraal deel uit van de huurovereenkomst en is onderworpen aan de registratieverplichtingen.

 

Met betrekking tot de registratie van de plaatsbeschrijving, zijn volgende regels van toepassing, ongeacht of de huurovereenkomst naar de plaatsbeschrijving verwijst:

a.       wanneer de plaatsbeschrijving betrekking heeft op en gevoegd is bij de huurovereenkomst die, overeenkomstig artikel 161, 12 ° van Reg. Wb., kosteloos geregistreerd is, laat de administratie toe dat de kosteloze registratie eveneens geldt voor de registratie van de plaatsbeschrijving (handelingen betreffende de verhuring, onderverhuring en overdracht van huurovereenkomst opgenomen in artikel 19.3 ° a));

b.      wanneer de plaatsbeschrijving niet voorgelegd is aan de registratie met de huurovereenkomst zoals bedoeld in a), is in principe de algemene vaste vergoeding verschuldigd voor de plaatsbeschrijving, tenzij:

·      bij voorlegging aan het registratiebureau van de plaatsbeschrijving, de huurovereenkomst waarop de plaatsbeschrijving betrekking heeft in origineel of in kopie wordt voorgelegd.

·      of als bij voorlegging aan het registratiebureau, de aanvrager een schriftelijke verklaring toegevoegd heeft, overeenkomstig artikel 168 van Reg. Wb., waarin hij verklaart dat de plaatsbeschrijving een huurovereenkomst betreft die reeds kosteloos geregistreerd is bij toepassing van artikel 161, 12 ° Reg. Wb.;

c.       wanneer de plaatsbeschrijving betrekking heeft tot en aangesloten is aan een andere huurovereenkomst dan de huurovereenkomst opgenomen in a) is in principe de algemene rechtsregeling van toepassing op de plaatsbeschrijving.

 

 

 

Ruimtes buiten keuken

 

Voor elke ruimte, het bijbehorende vak 'nieuwe staat’, 'goede staat, 'gebruikt', "slechte staat" aankruisen of het vak doorkruisen inden niet van toepassing. Eveneens de vlekken, scheuren, gaten in muren, lekken, enz. vermelden.

U kunt de locatie van de ruimte op de puntjes in de eerste kolom opgeven / aanduiden.

 

 

 

 

Muren

Vloer

Plafond

Deuren & ramen

Electriciteit

Loodgieterij & Sanitair

Sloten

Opmerkingen

Living (salon + eetkamer)

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Eetkamer

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Badkamer

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Badkamer

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Badkamer

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muren

Vloer

Plafond

Deuren & ramen

Electriciteit

Loodgieterij & Sanitair

Sloten

Opmerkingen

Douchekamer

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Douchekamer

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomhal

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

WC

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

WC

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

WC

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende ruimte

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meubilair in de kamers

 

 

Beschrijving en staat van de meubelen

Living (salon + Eetkamer)

………………..

 

Salon

 

 

………………..

 

Eetkamer

 

 

………………..

 

Badkamer

 

 

………………..

 

Badkamer

 

 

 

………………..

 

Badkamer

 

 

………………..

 

Douchekamer

 

………………..

 

Douchekamer

 

………………

 

Inkomhal

 

 

………………..

 

WC

 

 

………………..

 

WC

 

 

………………..

 

WC

 

 

………………..

 

Kamer

 

 

………………..

 

Kamer

 

 

………………..

 

Kamer

 

 

………………..

 

Kamer

 

 

………………..

 

Kamer

 

 

………………..

 

Bureau

 

 

………………..

 

Bijkomende ruimte

 

 

………………

 

 


 

Keukens

Het bijbehorende vak 'nieuwe staat’, 'goede staat, 'gebruikt', "slechte staat" aankruisen of het vak doorkruisen inden niet van toepassing. Eveneens de vlekken, scheuren, gaten in muren, lekken, enz. vermelden.

Vermeld de staat van elke uitrusting in het vak opmerkingen.

 

 

Muren

Vloer

Plafond

Deuren & ramen

Electriciteit

Loodgieterij & Sanitair

Sloten

Opmerkingen

Keuken

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitrusting

Opmerkingen

Keukenmeubilair

 

Oven

 

Stoom oven

 

Micro-golf oven

 

Frigo

 

Diepvries

 

Afwasmachine

 

Kook platen

 

Damkap

 

Bijkomende uitrusting

 


Bijgebouwen

Voor elke ruimte, het bijbehorende vak 'nieuwe staat’, 'goede staat, 'gebruikt', "slechte staat" aankruisen of het vak doorkruisen inden niet van toepassing. Eveneens de vlekken, scheuren, gaten in muren, lekken, enz. vermelden.

 

 

Muren

Vloer

Plafond

Deuren & ramen

Electriciteit

Loodgieterij & Sanitair

Sloten

Opmerkingen

Zolder

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranda

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasplaats

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelder

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkon - terras

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenplaats

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende aanhorigheden

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere uitrustingen Andere uitrustingen en voorzieningen

De staat van elke uitrusting vermelden in het vak opmerkingen

 

 

Opmerkingen

es

 

Opmerkingen

Wasmachine

………………………

 

 

Droogkast

………………………

 

Lift

………………………

 

 

Schoorsteen

………………………

 

Alarmsysteem

………………………

 

 

Digicode

………………………

 

Interphone

………………………

 

 

Bel

 

………………………

 

TV antenne

………………………

 

 

Binnenzwembad

………………………

 

Jacuzzi

………………………

 

 

Sauna

………………………

 

Tuin

 

 

………………………

 

 

Buitenzwembad

………………………

 

Speelzone

 

 

………………………

 

 

Groenzone


………………………

 

Parkeerzone

………………………

 

 

Parking

………………………

 

Private doorgang
………………………

 

 

Bijkomende uitrusting………………………

 

 

Algemene oprmerkingen

 

Algemene oprmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opname van de tellers

Teller

Nr. - Code EAN

Aankomst

Vertrek

Water

 

 

 

 

 

Warm water

 

 

 

 

 

Electriciteit

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

Inventaris en overdracht van de sleutels

Slot boven :

Centrale slot :

Brievenbus :

Slot beneden :

Toegang gebouw :

Kelder :

 

 

Opgemaakt te ..........................................................., op .....................................................…………….

in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar bestemd voor de registratie.

 

                                                                                                                                                                                               

Eventuele hoedanigheid en handtekening vermelden, en laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding « Gelezen en Goedgekeurd »


De Verhuurder(s) / De beheerder lasthebber

Datum:

 

Vermelding en handtekening :

 

 

 

De Huurder(s)

Datum:

 

Vermelding en handtekening :

 

 

 

[indien er een deskundige is voor de plaatsbeschrijving]

Deskundige                     

 

Vermelding en handtekening:[indien er twee deskundigen zijn voor de plaatsbeschrijving]

Deskundige van de verhuurder(s)                    

Deskundige van de huurder(s)                    

 

 

Vermelding en handtekening:                  

Vermelding en handtekening:                  

 

                                

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn