Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Opzegging van het woonverzekeringscontract omwille van gewijzigd risico

Als gevolg van een toename of afname van de verzekerde risico’s en als de huurder niet tot een overeenkomst is gekomen met zijn verzekeraar heeft hij het recht om zijn woonverzekeringscontract op te zeggen.

Naam – Voornaam van de huurder(s)…………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Postcode Stad: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………...


Aan:    [Naam van de verzekeringsmaatschappij]......

           ……………………………………………..

Adres: …………………..………………….

……………………………………………..

Postcode: …………….…………………….

Stad: …………………….…..……………..


Opgemaakt in …...…….…, op …./…./….Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: opzegging van het woonverzekeringscontract ingevolge uw tariefwijziging voor verhoogd risicoMevrouw, Mijnheer,


Met onderhavig schrijven laat ik u weten dat ik een einde wens te stellen aan mijn woonverzekeringscontract met referte …………………………………. . Ondanks onze verschillende contacten zijn we er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de recente wijzigingen die u aan mijn contract heeft aangebracht.


De verhoging van de verzekeringspremie lijkt me niet in verhouding tot het toegenomen risico. Ik kan dergelijke kost niet dragen.


De ontbinding van mijn contract zal ingaan één maand en één dag na datum van verzending van dit schrijven, de poststempel geldt als bewijs, namelijk op ….../…./…… .


Ik vraag u uitdrukkelijk om me binnen de 15 dagen de ontbinding van het verzekeringscontract te bevestigen of me uw opmerkingen te laten weten.


Ik blijf te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en verzoek u, Mevrouw, Mijnheer, te willen aanvaarden de blijken van mijn hoogachting.[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn