Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Ontvangstbewijs voor een contant betaalde huurwaarborg

Model van een ontvangstbewijs voor de verhuurder die de huurwaarborg van de huurder contant ontvangt.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

[Naam en voornaam van de huurder]……………………………………………………….

Adres: ………………………..……….……………………...

Postcode: ………………….……….……………………….

  Stad: ………………………….……….……………………...

 

                                                                                                                Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…
Onderwerp: Kwitantie voor contant ontvangen huurwaarborg

 

Ik ondergetekende, …………………………………………………………………, eigenaar(s) / vertegenwoordiger van de Verhuurder voor het beheer van het goed gelegen………………………………………………………………………… [volledig adres], in huur gegeven aan ………….…………………………….,[Naam en voornaam van de huurder(s)], op grond van het huurcontract dat getekend werd op …./…./……..verklaar van deze(n) als huurwaarborg te hebben ontvangen de som van .……….…. Euro.


Deze huurwaarborg zal ten voordele van de Huurder interest opleveren overeenkomstig het artikel 10 §2 van de wet van 20 februari 1991. Deze zal worden teruggegeven bij het effectief vertrek van de Huurder na aftrek, in voorkomend geval, van de nog aan de Verhuurder verschuldigde bedragen. Het vertrek zal pas definitief zijn eens de volgende stappen werden ondernomen: verhuizing, opstelling van een plaatsbeschrijving op tegenspraak bij vertrek, opzegging van de lopende abonnementen (water, gas, elektriciteit, telefoon, enz.), uitvoering van de huurherstellingen, betaling van de taksen en belastingen en teruggave van alle sleutels.                                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                                Naam en voornaam van de Verhuurder

 

Handtekening

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn