Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Huurkwitantie

De huurkwitantie is een ontvangstbewijs dat bewijst dat de huur en de lasten werden betaald. Deze wordt door de verhuurder aan de huurder uitgereikt na betaling van de huur en de lasten voor de bedoelde periode.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

[Naam en voornaam van de huurder]……………………………………….……

Adres: …………………….……………………...

Postcode: ……………….………..………………….

Stad: ………………………….……..………...

 

                                                                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…

 


Onderwerp: Kwitantie van de huur voor het goed gelegen: ………………………………………………………

Periode van ..…./..…/………. tot ….../…../…….…


Ik ondergetekende, …………………………………………………………………, eigenaar /vertegenwoordiger van de Verhuurder voor het beheer van voornoemd goed, in huur gegeven aan ………….…………………………….. [Naam en voornaam van de huurder(s)], verklaar van deze(n) te hebben ontvangen en voor voornoemde periode de volgende bedragen:

  •  Huur: …………………………… Euro
  • Provisie / Forfait voor de lasten: …………………………… Euro

 

Deze kwitantie annuleert alle kwitanties die eventueel werden uitgereikt voor het voorschot in geval van een gedeeltelijke betaling van onderhavige termijn. Deze kwitantie geldt slechts voor voornoemde periode en wordt in geen enkel geval beschouwd als betaling voor de vorige termijnen, noch vormt deze een verzaking door de verhuurder aan zijn rechten en eventuele vorderingen.

Indien er voorafgaandelijk opzegging werd gedaan, dan zal deze kwitantie niet kunnen worden beschouwd als een huurtitel.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn