Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Amendement – Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving amendement: dit formulier moet worden ingevuld in aanwezigheid van de verhuurder en de huurder en moet bij het huurcontract worden gevoegd.

 

AMENDEMENT – PLAATSBESCHRIJVING

               

TUSSEN :[zoveel paragrafen als er verhuurders zijn voorzien] 

 

 [Indien de verhuurder een particulier is]

Aanspreektitel …………………………………… [[de twee eerste voornamen en de naam]

Geboren op ……………………………in ……………………………………

Woonachtig in …………………………………………………………………………………………..

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………

 

[Indien de verhuurder een vennootschap is]

Naam van de vennootschap: ……………………………………

Vennootschap geregistreerd onder het ondernemingsnummer ……………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………………………

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………

 

[indien meerdere verhuurders, de volgende vermelding toevoegen]Hoofdelijk en ondeelbaar gehouden,

Hierna genaamd « de Verhuurder »


hier vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………,

handelend in de hoedanigheid van Lasthebber, en bij gebreke zich sterk makend,

  

EN :        [zoveel paragrafen toevoegen als er Huurders zijn]

Aanspreektitel …………………………………… [[de twee eerste voornamen en de naam]

Geboren op ……………………………in ……………………………………

Burgerlijke staat :…………………………..

Woonachtig in …………………………………………………………………………………………..

Tel.nr.: ……………………………………

E-mailadres: ……………………………………


[indien meerdere huurders, deze toevoegen met hiernavolgende vermelding] Hoofdelijk en ondeelbaar gehouden

Hierna genaamd « de Huurder »

 

De partijen verklaren

  • een huurovereenkomst te hebben getekend op [Datum]………………………………….. …………………. in  …………………………… voor de huur van een onroerend goed gelegen te [Adres] …………………………………………………...
  • op [datum van de plaatsbeschrijving] ………………………………….. een gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving op gemeenschappelijke kosten opgemaakt te hebben, overeenkomstig artikelen 1730 en volgende van het Burgerlijk Wetboek

Na [gebeurtenis verduidelijken (inbezitneming van het goed door de huurder, werken of reparaties door de verhuurder na de eerste plaatsbeschrijving, elementen die door de huurder of de verhuurder verduidelijkt worden, enz.)] ………………………………………………………………….., komen de Partijen overeen de volgende veranderingen te maken :

 

Gelieve de veranderingen die u wil maken hier aan te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit amendement vult de eerder opgestelde overeenkomst aan, verduidelijkt of corrigeert ze teneinde rechtens te dienen en te gelden.

 

Opgemaakt te ..........................................................., op .....................................................…………….

in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar bestemd voor de registratie.

 

                                                                                                                                                                                               

Eventuele hoedanigheid en handtekening vermelden, en laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding « Gelezen en Goedgekeurd »

 

De Verhuurder(s) / De beheerder lasthebber

Datum:

 

Vermelding en handtekening :

 

 

 

De Huurder(s)

Datum:

 

Vermelding en handtekening :

 

 

 

[indien er een deskundige is voor de plaatsbeschrijving]

Deskundige                     

 

Vermelding en handtekening:

 

 

[indien er twee deskundigen zijn voor de plaatsbeschrijving]

Deskundige van de verhuurder(s)                    

Deskundige van de huurder(s)                    

 

 

Vermelding en handtekening:                  

Vermelding en handtekening:                  

 


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn