Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag onderhoudsattest verwarmingsketel

Het periodieke onderhoud en de controle van de verwarmingsketel is een last die gewoonlijk ten laste valt van de huurder. Dit is geen wettelijke verplichting: vergewis u er dus voorafgaandelijk van dat uw huurcontract deze clausule bevat.
Indien uw huurcontract werd opgesteld met de opstellingsassistent van LeBonBail dan is deze clausule hierin opgenomen.

Deze kennisgeving moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………..….

Adres: …………………..……………………...

Postcode: …………….…………………………….

Stad: …………………….…………………….

 

                                                                                                           Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…

 


Onderwerp: Aanvraag kopie van uw onderhoudscontract voor de verwarmingsketel

Mevrouw, Mijnheer,

 

Volgens ons huurcontract dat werd ondertekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], bent u ertoe gehouden om de individuele verwarmingsinstallatie regelmatig te laten controleren door een erkende verwarmingstechnicus.

 

Gelieve me een kopie van het contract of van het attest dat de erkende technicus u bij zijn bezoek heeft afgeleverd, te bezorgen.

 

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn