Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag kwitantie huur

De huurder die een kwitantie van de huur wenst te ontvangen kan dit aan de verhuurder vragen.

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger ………………………………………….

Adres: …..……………..………………….....

Postcode: ….…………….……………………….

Stad: ………………………………………...

 

                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…./…….…

 


Onderwerp: Huurkwitantie voor het goed gelegen:……………………………………………


Mevrouw, Mijnheer

 

Kan u me een kwitantie toesturen voor de huur die ik heb betaald voor het goed, gelegen…………………………………………… [adres van het goed] en voor de periode van ..…./.…/………. tot ….../…../…….…

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting

 

 

 

[Handtekening]

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn