Toegang tot de hoofdinhoud

Uitdrukkelijk ontbindende clausule

De ontbinding van een contract bestaat in de annulering ervan en kan het gevolg zijn van:
  • een overeenkomst tussen de Partijen in het contract;
  • een uitdrukkelijke in het contract voorziene ontbindende clausule, 
  • een beslissing van het gerecht. 

De uitdrukkelijk ontbindende clausule in een contract voorziet dat in geval één van de partijen zijn of haar contractuele verplichtingen niet nakomt, het contract automatisch van rechtswege zal worden ontbonden zonder daarvoor voor een Rechter te moeten verschijnen. Degene die zijn verplichting niet is nagekomen kan deze ontbinding niet betwisten voor de Vrederechter.

De uitdrukkelijk ontbindende clausule is sinds de wet van 30 mei 1931 verboden in de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats. Het artikel 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek stelt dat «De ontbindende clausule als niet geschreven wordt beschouwd».

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn