Toegang tot de hoofdinhoud

Kwitantie

De kwitantie is een ontvangstbewijs waarmee een schuldeiser (bijvoorbeeld de verhuurder) verklaart dat hij van zijn schuldenaar (bijvoorbeeld de huurder) een som geld heeft ontvangen die overeenstemt met het bedrag dat hij verschuldigd was (bijvoorbeeld de huur).

Inzake verhuring is de huurkwitantie het bewijs dat de huurder de huur heeft betaald. 


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn