Toegang tot de hoofdinhoud

Huurcontract van 9 jaar

Het huurcontract van 9 jaar is het standaard huurcontract voor de hoofdverblijfplaats in België. Gewoonlijk wordt dit «3, 6, 9»genoemd, het loopt af na verloop van negen jaar met een vooropzeg die door de verhuurder of de eigenaar minstens zes maanden vóór de vervaldag wordt betekend.
Wordt er binnen deze termijn geen vooropzeg gedaan, dan wordt het huurcontract elke keer verlengd en tegen dezelfde voorwaarden voor een termijn van drie jaar.
Er bestaan mogelijkheden om het huurcontract op initiatief van de verhuurder of de huurder voortijdig te ontbinden.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn