Toegang tot de hoofdinhoud

Hoofdverblijfplaats

De hoofdverblijfplaats van een persoon is de woning waar hij gewoonlijk verblijft. 

De bestemming van een woning tot zijn hoofdverblijfplaats is geen decreet maar het resultaat van een reeks van gelijklopende elementen over het feit dat de woning de plaats is waar een persoon woont en dat deze laatste daar het grootste deel van het jaar doorbrengt. 

Inzake verhuring, 
  • wordt het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats geregeld door de Huurwet (wet van 20 februari 1991);
  • is een huurcontract een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats als de huurder zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed neemt en de verhuurder hiermee akkoord gaat.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn