Toegang tot de hoofdinhoud

Wat als één van de medehuurders zijn huur niet meer betaalt?

Ingeval van onbetaalde huur, kunnen de medehuurders door de verhuurder worden aangesproken voor de betaling als het huurcontract een clausule van solidariteit voorziet.
Jan en Peter zijn gaan samenwonen als medehuurders. Ze hebben een appartement gekozen op een vastgoedsite « coloc ». Zoals zovelen zijn ze bezweken voor deze economisch voordelige oplossing en voor de gezelligheid die medehuur betekent in vergelijking met de eenzaamheid van een studio. 
Alles gaat goed, tot Peter zijn werk verliest en niet langer zijn aandeel in de huur kan betalen aan de verhuurder. De verhuurder wendt zich dus tot Jan en vraagt van hem de betaling van de volledige huur….

De clausule van solidariteit in het huurcontract voor medehuur

Jan heeft zijn huurcontract misschien iets te snel gelezen. Zoals in het merendeel van de gevallen bevat het huurcontract een clausule van solidariteit tussen de huurders van het type: «solidair en ondeelbaar verplicht ». Jan is bijgevolg solidair voor de verplichtingen van zijn medehuurder en de verhuurder heeft alle recht om van hem te eisen dat hij het aandeel van de onbetaalde huur betaalt.
Jan zal zich altijd tot zijn medehuurder kunnen wenden om zijn geld terug te krijgen maar zal geen einde kunnen stellen aan het huurcontract zonder zijn toestemming.

Wat gebeurt er als er geen clausule van solidariteit in het huurcontract werd opgenomen?

De verhuurder kan de betaling van de huur niet eisen van de andere medehuurder en zal een procedure moeten starten tegen de in gebreke gebleven medehuurder. De solidariteit is geen vermoeden en bestaat dus niet als deze clausule niet werd opgenomen in het huurcontract.
Het is dus van essentieel belang dat men zijn medehuurder goed kent en vertrouwt vooraleer een contract voor medehuur met een clausule van solidariteit te ondertekenen.
Er meer over weten? Hoe een contract voor medehuur opstellen?

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn