Toegang tot de hoofdinhoud

Heeft men het recht om zijn huurcontract over te dragen?

Als het om een huurcontract voor de hoofdverblijf plaats gaat, dan is de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder vereist voor de overdracht van het huurcontract. In het andere geval is deze toegelaten behoudens verbod door de verhuurder.
Een huurcontract overdragen betekent dat de rechten en plichten van een huurcontract van een huurder (de cedent) aan een nieuwe huurder (de cessionaris) worden overgedragen.

Overdracht van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats

De wet van 20 februari 1991 verbiedt de huurder om, zonder de toelating van de verhuurder, zijn huurcontract voor de hoofdverblijfplaats over te dragen. 
In de praktijk moet de overlatende huurder een kandidaat-overnemer voor zijn huurcontract zoeken en een schriftelijke aanvraag naar de verhuurder sturen met voldoende gegevens om de solvabiliteit van de huurder cessionaris na te gaan en zijn identiteit te controleren. De overdracht van het huurcontract is slechts mogelijk met de schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
Bij gebrek aan die toestemming is de overdracht van het huurcontract niet geldig en de huurder staat in voor de gevolgen hiervan zowel tegenover de verhuurder als tegenover de cessionaris.

Overdracht van het huurcontract naar gemeen recht

Voor de andere huurcontracten, die geen betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder, wordt de overdracht van het huurcontract wel toegestaan tenzij de verhuurder dit verbiedt.
Artikel 1717 van het Burgerlijk wetboek, dat in het algemeen van toepassing is op de huurcontracten, voorziet immers dat de huurder « zijn huurcontract mag overdragen aan iemand anders op voorwaarde dat deze mogelijkheid niet is verboden ». 
De huurder van een garage zou dus zijn huurcontract kunnen overdragen, voor zover het huurcontract hem dit niet verbiedt. 
Er bestaat desondanks een beperking op dit recht van overdracht van het huurcontract naar gemeen recht: de huurder mag zijn huurcontract niet overdragen als het gehuurde goed voor de cessionaris moet dienen als hoofdverblijfplaats. Deze laatste zou de facto rechten kunnen doen gelden die verdergaan dan de bepalingen van het aanvankelijke huurcontract!

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 24/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:11:00 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn